παρακολούθηση

 

Monitoring Infrastructure 4

1

Συστήματα λήψης δεδομένων της εγκατάστασης και/ή επιπρόσθετων εξωτερικών αισθητήρων. Το Υλισμικό που διαθέτει σε αποκλειστικότητα η GreenPowerMonitor είναι η μονάδα DAM (εξατομικευμένη για κάθε πελάτη)

2

Συστήματα μεταφοράς των δεδομένων αυτών σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή που συγκεντρώνει τις πληροφορίες των φωτοβολταϊκών μονάδων.

3

Συστήματα αποθήκευσης των πληροφοριών. Οι εξυπηρετητές προσφέρουν υψηλή παροχή ασφαλείας και διπλασιασμό των δεδομένων.

4

Συστήματα παρακολούθησης και επιτόπιας διαχείρισης GPM Plus. Πέρα από την ολοκληρωμένη παρακολούθηση προσφέρουμε εργαλεία για τη διαχείριση σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο λειτουργίας και συντήρησης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ενοποιημένη διαχείριση πολλαπλών μονάδων σε ένα μόνο, πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Επιτρέπει τη λειτουργία Control Room.

5

Συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης GPM Portal. Η πληροφορία που λαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο μπορεί να ανακτηθεί απομακρυσμένα μέσω της πύλης GPM Portal: www.greenpowermonitor.com

6

Σύστημα ειδοποιήσεων σε περίπτωση εσφαλμένης λειτουργίας των εγκαταστάσεων.